Privacybeleid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Wij geven om uw privacy en persoonlijke gegevensbeveiliging. Het doel van dit Privacybeleid (“het beleid”) is om adequate en consistente waarborgen te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Richtlijn 95/46 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens (“de richtlijn”) en alle relevante omzettingswetgeving van de richtlijn in de Europese Unie / Europese Economische Ruimte (“EU / EER”), de Zwitserse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangezien dergelijke wetten van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en gelden tijdens de toepassing van dit Beleid, het EU-VS Privacy Shield-raamwerk en alle andere privacywetten, -voorschriften en -principes met betrekking tot de verzameling, opslag, gebruik, overdracht en andere verwerking van persoonsgegevens die zijn overgedragen van de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland naar de Verenigde Staten, inclusief maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (“de algemene verordening gegevensbescherming” en de “AVG”) vanaf de inwerkingtreding op 24 mei 2018. Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe Renviden omgaat met uw gegevens.

We gaan ervan uit dat alle bezoekers van onze website en gebruikers van het Renviden-platform dit document aandachtig hebben gelezen en akkoord gaan met de inhoud ervan. Als iemand het niet eens is met dit Privacybeleid, moeten ze afzien van het gebruik van onze website en platform. We behouden ons het recht voor om ons Privacybeleid te wijzigen als dat noodzakelijk is. Het voortzetten van het gebruik van de website en het platform van Renviden, na kennis te hebben genomen van dergelijke wijzigingen in deze voorwaarden, impliceert de aanvaarding van het herziene Privacybeleid.

TOEGANG DATA EN HOSTING

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te onthullen. Bij elk bezoek aan de website slaat de webserver automatisch alleen een zogenaamd server-logbestand op dat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat, en documenteert het verzoek. Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geanalyseerd om de goede werking van de website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren. Gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) punt f GDPR (wereldwijde verordening gegevensbescherming) op basis van ons rechtmatig belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de server-logbestanden later te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik. Alle gegevens die door Renviden worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten.

Renviden heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met haar aanbieder om de naleving van de richtlijn te waarborgen. Alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste beveiligingsvoorschriften.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE OVER U EN VAN WELKE BRONNEN?

We ontvangen van u bijna al uw persoonlijke gegevens. U geeft ons rechtstreeks voorbeeldinformatie, bijvoorbeeld door registratieformulieren en inkoopgegevens in te vullen. We ontvangen uw gegevens ook rechtstreeks van u wanneer u een zoekopdracht indient op een van de manieren die u kiest: door ons een e-mail te sturen, door een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen, onze klantenservice te bellen, enzovoort. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens met uw toestemming, uitgedrukt op het moment van registratie op de website en op het moment van bevestiging van een transactie op de website. Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is volledig vrijwillig, maar als u er niet mee instemt is het niet mogelijk om u via de website te registreren en te winkelen. Wij gebruiken de gegevens die u aan ons verstrekt om het contract uit te voeren en uw vragen te verwerken volgens art. 6 (1) 1 lid b van de GDPR (wereldwijde verordening gegevensbescherming). Als u ons de gevraagde gegevens niet verstrekt, moeten we mogelijk een door u besteld product of service annuleren. Als dit het geval is zullen we u op dat moment op de hoogte stellen.

We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u verzamelen:

Communicatiegegevens die alle communicatie bevatten die u naar ons verzendt, of dat nu via het contactformulier op onze website is, via e-mail, tekst, berichten via sociale media, posten op sociale media of enige andere communicatie die u ons stuurt. Wij verwerken deze gegevens voor de communicatie met u, voor het bijhouden van gegevens en voor het instellen, volgen of verdedigen van juridische claims. Onze rechtmatige grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen die in dit geval zijn om te antwoorden op de aan ons gezonden mededelingen, om de administratie bij te houden en om rechtsvorderingen vast te stellen, na te streven of te verdedigen.

Klantgegevens die gegevens bevatten over alle aankopen van goederen en / of diensten zoals uw naam, titel, factuuradres, e-mailadres voor afleveradres, telefoonnummer, contactgegevens, aankoopgegevens en uw kaartgegevens. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en / of diensten die u hebt gekocht te leveren en om dergelijke transacties bij te houden. Onze wettelijke grond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen op uw verzoek om een dergelijk contract aan te gaan.

Gebruikersgegevens die gegevens bevatten over hoe u onze website en eventuele online diensten gebruikt, samen met alle gegevens die u publiceert voor publicatie op onze website of via andere online diensten. Wij verwerken deze gegevens om onze website te gebruiken en zorgen ervoor dat u relevante inhoud wordt aangeboden om de veiligheid van onze website te garanderen, om de back-ups van onze website en / of databases te onderhouden en om publicatie en beheer van onze website, andere online diensten en zaken mogelijk te maken. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, die in dit geval ons in staat moeten stellen om onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren.

Technische gegevens die gegevens bevatten over uw gebruik van onze website en online diensten zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, details over uw browser, de duur van het bezoek aan pagina’s op onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over het aantal keren dat u onze website gebruikt, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analytics-volgsysteem. Wij verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online diensten te analyseren, om onze bedrijfsactiviteiten en website te beheren en te beschermen, om relevante inhoud en advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen die in dit geval ons in staat moeten stellen om onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren en onze activiteiten te laten groeien en onze marketingstrategie te bepalen.

Marketinggegevens die gegevens bevatten over uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze externe partijen en uw communicatievoorkeuren. We verwerken deze gegevens zodat u deel kunt nemen aan onze promoties, zoals wedstrijden, prijstrekkingen en gratis weggeefacties, om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren en de effectiviteit van deze advertenties te meten of te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, in dit geval om te bestuderen hoe klanten onze producten / diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, om onze activiteiten te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen.

We kunnen klantengegevens, gebruikersgegevens, technische gegevens en marketinggegevens gebruiken om relevante website-inhoud en advertenties aan u te leveren (inclusief Facebook-advertenties of andere display-advertenties) en om de effectiviteit van de advertenties die wij u aanbieden te meten of te begrijpen. Onze wettelijke grond voor deze verwerking zijn legitieme belangen die onze activiteiten moeten laten groeien.

We kunnen persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten tonen op onze site in aanvulling op andere aanbevelingen. Met uw toestemming kunnen we uw getuigenis samen met uw naam plaatsen. Als u uw getuigenis wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@renviden.nl.
We verzamelen geen gevoelige gegevens over u. Gevoelige gegevens verwijzen naar gegevens die details bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. We verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

DATA CONTROLLER

Renviden verwerkt persoonsgegevens als een verwerker en als een controller, zoals gedefinieerd in de richtlijn en de AVG.

Uw persoonlijke gegevenscontroller is: Renviden., KVK: 69211868, adres Burgemeester Keijzerweg 10, 3352 AR Papendrecht. Contact telefoonnummer 085 4 0000 22, e-mail: klantenservice@renviden.nl.

HOE LANG KUNNEN WE UW GEGEVENS AANVRAGEN EN OPSLAAN?

Na het voltooien van het contract of het verwijderen van uw klantaccount, zal verdere verwerking van uw gegevens worden beperkt en uw gegevens worden verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn die van toepassing is op de relevante regelgeving, tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft voor het verdere gebruik van uw gegevens, of we behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens verder te gebruiken in de omvang en op de manier die wettelijk is toegestaan. Als er een juridisch geschil bestaat, kunnen we uw gegevens langer bewaren totdat de wettelijke verjaringstermijn voor het indienen van een klacht of actie is verstreken en / of de definitieve beslissing definitief is. Na verwijdering behouden onze systemen alleen dergelijke archiefinformatie over uw transacties die gerelateerd zijn aan gegevensbewaarbeleid, bijvoorbeeld op claims die u mogelijk heeft, zoals onder de wettelijke garantie of in verband met de wetgeving die bindend is voor ons (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).

HOE GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS?

Onze website kan worden gebruikt en geopend zonder ons te vertellen wie u bent. Sommige services vereisen echter dat u ons persoonlijke gegevens verstrekt. Wij gebruiken de informatie die we verzamelen om onze site te beheren en te onderhouden, uw bestellingen te verwerken, u marketingcommunicatie te sturen, uw vragen en zorgen te beantwoorden. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor een doel waarvoor deze is verzameld of, indien nodig, voor een redelijk compatibel doel. We voeren geen geautomatiseerde besluitvorming uit of een geautomatiseerd profiel.

HOE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verstrekken uw gegevens aan de transporteur in het kader dat vereist is voor de levering van de bestelde goederen volgens art. 6 (1) 1 lid b GDPR (wereldwijde verordening gegevensbescherming). Afhankelijk van de betalingsdienstaanbieder die u tijdens het bestelproces hebt geselecteerd, maken wij de betalingsgegevens die voor de verwerking van de bestelling zijn verzameld, bekend aan de bank die is belast met de betaling en, in voorkomend geval, aan de betalingsdienstaanbieder die door ons is besteld of de geselecteerde betaaldienst. Sommige van die gegevens worden door de geselecteerde betalingsdienstaanbieders zelf verzameld als u een account bij hen opent. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces registreren bij uw betalingsdienstaanbieder met behulp van uw toegangsgegevens. In dit opzicht is de privacyverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing. Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met de volgende partijen: serviceproviders die IT- en systeembeheerdiensten leveren, professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars, overheidsinstanties die ons verplichten om verwerkingsactiviteiten en derden te melden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen.

Wij eisen van alle derde partijen aan wie wij uw gegevens overdragen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan dergelijke derde partijen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

HOE EN IN WELKE GEBIEDEN EN JURISDICTIES GAAN WE MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM?

Uw gegevens die via de website en het platform van Renviden worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten, Europa of enig ander land waarin Renviden of haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of serviceproviders faciliteiten onderhouden. Renviden kan informatie die wij over u verzamelen, inclusief persoonlijke informatie, aan geaffilieerde entiteiten of aan andere derde partijen over de grenzen en uit uw land of rechtsgebied overdragen aan andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld. Sommige van onze externe leveranciers kunnen zich bijvoorbeeld buiten de EU bevinden. Waar dit het geval is zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zodat uw privacyrechten beschermd blijven zoals uiteengezet in dit beleid. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. Daar waar onze externe leveranciers zich in de VS bevinden, hebben wij ervoor gezorgd dat hun diensten onder het “Privacy Shield” vallen, waarbij deelnemende bedrijven geacht worden voldoende bescherming te hebben en daarom de overdracht van informatie uit de EU naar de VS vergemakkelijken.

HOE BESCHERMEN WE UW GEGEVENS?

Alle informatie die is opgeslagen op het platform van Renviden wordt als vertrouwelijk behandeld. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor bevoegd personeel. Renviden implementeert en onderhoudt gepaste technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en gebruik en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, schade, diefstal of openbaarmaking. We hebben beveiligingsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk worden verloren, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend zonder toestemming. Onze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd, we eisen van hen dat ze passende middelen gebruiken om uw vertrouwelijkheid te beschermen en de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. De veiligheid van de overdracht van informatie via internet of mobiele communicatie kan echter niet worden gegarandeerd; elke mededeling aan u van ons op de aangegeven manier gebeurt op eigen risico.

In het geval dat persoonlijke informatie wordt aangetast als een inbreuk op de beveiliging, zal Renviden onze klanten onmiddellijk op de hoogte brengen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

MARKETING COMMUNICATIE

Onze wettelijke grond om uw persoonlijke gegevens te verwerken om u marketingcommunicatie te sturen, is uw toestemming. Volgens de privacy- en elektronische communicatieregelgeving en de GDPR kunnen we u marketingberichten van ons sturen als u ons om informatie over onze producten of diensten vraagt of als u ermee instemt marketingcommunicatie te ontvangen. U kunt ons vragen om op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd, OF door ons op elk gewenst moment een e-mail te sturen naar klantenservice@renviden.nl.  Als u opteert voor het ontvangen van marketingcommunicatie, is deze opt-out niet van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verstrekt als gevolg van andere transacties, zoals aankopen, garantieregistraties enz.

WELKE RECHTEN HEB JE VOOR DE WET VOOR GEGEVENSBESCHERMING EN HOE KAN JE DEZE GEBRUIKEN?

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming biedt u uitgebreide rechten op betrokkenen (rechten van informatie en tussenkomst) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

– Recht van toegang door de betrokkene overeenkomstig art. 15 GDPR

– Recht op rectificatie op grond van art. 16 GDPR

– Recht om te wissen (“recht om te worden vergeten”) op grond van art. 17 GDPR

– Recht op beperking van verwerking overeenkomstig Art. 18 GDPR

– Recht op informatie volgens art. 19 GDPR

– Recht op gegevensoverdracht overeenkomstig Art. 20 GDPR

– Recht om een gegeven toestemming op grond van art. 7 (3) GDPR

– Het recht om een klacht in te dienen op grond van art. 77 GD

HANDHAVING EN GESCHILLENBESLECHTING

In overeenstemming met de EU-US Privacy Shield-principes verbindt Renviden zich ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. EU betrokkenen met vragen of opmerkingen over het gebruik van hun persoonlijke gegevens moeten contact opnemen met: klantenservice@renviden.nl.

RECHT OP VERWERPEN

U hebt het recht om te protesteren tegen de verwerking door Renviden van uw gegevens, zelfs als deze gebaseerd is op onze legitieme belangen, de uitoefening van openbaar gezag, direct marketing en statistieken. Als u wilt dat wij de verwerking van uw gegevens beperken, neem dan contact met ons op via klantenservice@renviden.nl. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar aan te tekenen, zullen wij stoppen met de verwerking van de betreffende gegevens, maar wij behouden ons het recht voor verdere verwerking als we dwingende redenen van bescherming voor verwerking kunnen bewijzen die zwaarder wegen dan uw interesses, fundamentele rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

COOKIES

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij zogenaamde cookies op verschillende pagina’s. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden na het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessie cookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (derde partijen cookies) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken ze specifieke gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op basis van individuele vereisten. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn ingesteld, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b GDPR (wereldwijde verordening gegevensbescherming) hetzij voor de uitvoering van het contract, of in overeenstemming met art. 6 (1) punt f GDPR om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek. Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en dat u individueel kunt beslissen over hun acceptatie of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop het de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren.

Lees meer onder Cookies op deze website.

KOPPELINGEN VAN DERDEN

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

GELDIGHEID BELEID EN VERANDERINGEN

Dit beleid is van toepassing vanaf 15 oktober 2018. Als we dit beleid wijzigen, maken we de bijgewerkte versie op deze pagina bekend.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

  • Engels
  • Nederlands

    Distributeur worden